EKOGRYF Sp. z o.o.

Gliwice ul. Zwycięstwa 14/105

Skontaktuj się z nami:
(+48) 535-113-333

Zasady i Regulamin

 • Kontener dostarczamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 06.00 do 14.00 (skontaktujemy się z Państwem około półgodziny przed dojazdem). Inne terminy ustalane indywidualnie

W przypadku braku kontaktu ze strony Klienta kontener nie zostanie dostarczony.

 • Datę odbioru kontenera Klient zobowiązany jest podać składając zamówienie. Ze względów logistycznych podany termin może zostać określony wyłącznie z dokładnością do dnia (nie realizujemy odbiorów na wskazaną godzinę). Ewentualna zmiana terminu odbioru kontenera jest możliwa wyłącznie w przypadku jej zgłoszenia nie później niż 24 godzinnym przed terminem odbioru.

 • Załadunek kontenera ze względów bezpieczeństwa możliwy jest do wysokości jego burt. W przeciwnym wypadku kierowca może odmówić jego odebrania, a klient zostanie obciążony za dodatkowy kurs opłatą.

 • W przypadku zawartości kontenera niezgodnej z deklaracją złożoną w zamówieniu naliczona zostanie opłata za sortowanie, oraz oplata za odpady niezgodne z zamówieniem.

 • Klient jest odpowiedzialny za wyznaczenie miejsca postawienia worka, kontenera oraz wcześniejsze uzgodnienie warunków jego lokalizacji z instytucjami tj. administracja budynku – placu, wspólnota mieszkańców, Urząd Miasta, Zarząd Dróg i itp.,

 • Klient zobowiązuje się do wskazania odpowiedniego miejsca podstawienia kontenera oraz zabezpieczenia dojazdu do miejsca podstawienia tego kontenera pojazdem ciężarowym.

 • Do ustawienia kontenera potrzebna jest powierzchnia odpowiadająca co najmniej dwóm miejscom parkingowym

 • Klient jest odpowiedzialny za odpady oraz sposób ich składowania w tym zabezpieczenie kontenera (zamknięcie) do momentu odbioru odpadów

 • Klient ponosi odpowiedzialność za podstawiony kontener i ryzyko utraty lub uszkodzenia kontenera od chwili podstawienia zgodnie z zamówieniem do chwili odbioru.

 • Informujemy również o możliwości wcześniejszego odbioru kontenera

 • Musisz zapewnić doskonały, szeroki, pusty dojazd oraz zabezpieczyć odpowiednie, utwardzone miejsce podstawienia.

 • Musisz zapewnić bezpośredni dostęp do kontenera.

 • O kontener nie możesz opierać innych elementów, które nie zmieściły sie do niego.

 • Nie musisz być obecny przy podstawianiu i odbieraniu kontenera

 • To Ty odpowiadasz za uzyskanie ewentualnego pozwolenia na zajęcie pasa ruchu drogowego, chodnika, pobocza.

 • Kontener na gruz nie może być przepełniony, odpady nie mogą wystawać ponad wysokość burt.

Kliknij i pobierz regulamin w wersji PDF.

Scroll to Top