EKOGRYF Sp. z o.o.

Gliwice ul. Zwycięstwa 14/105

Skontaktuj się z nami:
(+48) 535-113-333

Wywóz i utylizacja odpadów

W tej kategorii możemy wymienić takie odpady jak:

170101 – Gruz betonowy
170102 – Gruz ceglany
170103 – Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
170504 – Gleba i ziemia; w tym kamienie
170107 – Zmieszane odpady z betonu; gruzu ceglanego; odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu - 170904

Płyty G/K, ceramika, plastik, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania po materiałach budowlanych, metale, śmieci budowlane, worki po klejach i zaprawach, folia, narzędzia, tapety i okleiny.

Odpady wielkogabarytowe - 200307

Meble, stolarka drzwiowa i okienna, durze elementy wyposażenia,

Tworzywa sztuczne - 170203

Siding, podbitka, okładziny ścienne, wykładziny, nawierzchnie boisk sportowych,

Drewno po budowlane - 170201

Sklejka budowlana, krokwie, łaty, deski, podłogi drewniane, materiały drewnopochodne, drewniane ramy okienne, drzwi drewniane, sklejka szalunkowa, parkiet, itp.

Szkło budowlane - 170202

Szkło okienne, szyby, szkło zbrojone, luksfery, pustaki szklane,

Odpady opakowaniowe: do tej kategorii zaliczamy:

150101 – Opakowania z papieru i tektury
150102 – Opakowania z tworzyw sztucznych
150103 – Opakowania z drewna, deski, palety, skrzynie, skrzynio-palety, płyty drewnopodobne, itp.
150106 – Zmieszane odpady opakowaniowe

Odpady komunalne – 200399

Odpady pochodzący z likwidacji mieszkań, lokali i firm, drobne przedmioty, wyposażenie mieszkań i firm,

Elektroodpady

160214 – Zużyte urządzenia
160216 – Elementy usunięte ze zużytych urządzeń

Papa odpadowa – 170380

170604 – materiały izolacyjne styropian, wełna szklana i mineralna

Scroll to Top